HỘI NGHỊ RÀ SOÁT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRITẠI KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023, HĐND TỈNH KHOÁ XIII

RSS In Gởi cho bạn bè
09/06/2023 04:59:36 PM         

Chiều 9/6, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghi rà soát ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khoá XIII. Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá Minh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam 13 huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo tổng hợp, có 168 ý kiến của cử tri và Nhân dân trong tỉnh được chia thành 8 lĩnh vực. Trong đó, Về công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp: 7 câu; về Nông – Lâm – Ngư nghiệp: 25 câu; về Tài nguyên – Môi trường: 23 câu; về Đầu tư xây dựng cơ bản: 54 câu; về Văn hoá – Y tế - Giáo dục: 11 câu; về cơ chế chính sách: 29 câu; về giao thông, an ninh, trật tự: 9; về bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng: 10 câu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cùng nhau trao đổi, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở từng địa phương. Qua đó, xác định những nội dung kiến nghị chính đáng của cử tri; xác định nội dung trọng tâm, cần thiết, thẩm quyền giải quyết của từng vấn đề để việc tổng hợp một cách khái quát, khoa học, đầy đủ và chính xác…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố cần lưu ý trong việc tổng hợp ý kiến cử tri; cần đánh giá, nhìn nhận các vấn đề cần mang tính trọng tâm, khái quát, gắn liền với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Những ý kiến mang tính cá nhân, nhỏ lẻ nên tổng hợp riêng; việc tổng hợp ý kiến cử tri cần đầy đủ nhưng phải tiếp thu có chọn lọc, theo từng nhóm lĩnh vực, có sự phân cấp trong thẩm quyền giải quyết; tăng cường công tác phối hợp, nhất là phối hợp với Thường trực HĐND trong quá trình rà soát, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri.

Tin, ảnh: NHẬT SƠN 

Chiều 9/6, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghi rà soát ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khoá XIII. Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá Minh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam 13 huyện, thị xã, thành phố.