Quảng Ngãi: Sơ kết Quy chế phối hợp công tác năm 2022

RSS In Gởi cho bạn bè
07/04/2023 07:24:20 PM         

 Chiều 7/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn.

 

Trong năm 2022, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phối hợp theo Quy chế đã được ký kết. Trong đó, tích cực phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong công tác xây dựng pháp luật; công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác giám sát và phản biện xã hội... Thông qua hoạt động phối hợp công tác giữa các bên đã có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan nói riêng và của hệ thống chính trị trong tỉnh nói chung. Qua đó, góp phần vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Bên cạnh những mặt làm được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc đăng ký nội dung trình các kỳ họp HDND của một số cơ quan chuyên môn đôi lúc chưa đảm bảo; công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các sở, ngành và địa phương còn chậm, có nội dung chưa được giải quyết thỏa đáng theo kiến nghị của cử tri quan tâm; trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, còn tồn tại các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; công tác tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử có nơi chất lượng chưa cao; thành phần cử tri tham dự các buổi tiếp xúc cử tri ở nhiều nơi chủ yếu là cán bộ chủ chốt ở thôn, xã, cử tri là người lao động tham dự còn ít nên chưa phát huy tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong hoạt động này...

Trong thời gian đến, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên trao đổi thông tin giữa các bên, tăng cường tính chủ động và thực hiện tốt các nhiệm vụ của từng cơ quan trong nội dung phối hợp. Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, xây dựng Nghị quyết, chức năng phản biện của Mặt trận; đổi mới nội dung, phương thức tiếp xúc cử trị; nâng cao hiểu quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân...

Tin, ảnh: NHẬT SƠN

Chiều 7/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2022.