PHONG TRÀO “NGÀY CHỦ NHẬT XANH” TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

RSS In Gởi cho bạn bè
08/08/2022 03:01:35 PM         

 Trong quý II/2022; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường triển khai Phong trào “Ngày chủ nhật xanh” tại địa phương; trong đó, phường Nguyễn Nghiêm tổ chức mỗi tháng 01 lần; góp phần thay đổi nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh. Hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” đã được sự tham gia đông đủ của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, Bí thư, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận và đại diện một số hộ dân tích cực hưởng ứng. Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; lãnh đạo các thôn, tổ dân phố đồng loạt ra quân phát quang bụi rậm, thu gom xử lý rác thải, dọn vệ sinh môi trường tại nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương trên địa bàn; các em đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh tại các nghĩa trang;...

Kế hoạch thực hiện Phong trào “Ngày chủ nhật xanh” của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ đã được tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Qua đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo cảnh quang môi trường xanh - sạch – đẹp, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Mặt trận Đức Phổ

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường triển khai Phong trào “Ngày chủ nhật xanh” tại địa phương