ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH: TỔ CHỨC GÓP Ý PHẢN BIỆN XÃ HỘI

RSS In Gởi cho bạn bè
17/03/2020 02:19:15 PM         

 Thực hiện Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2020, vào ngày 13/3/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức góp ý phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 4, Chương II Quy định kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ trì cuộc họp phản biện có đồng chí Nguyễn Cao Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tham dự cuộc họp gồm có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các chuyên gia là những người am hiểu lĩnh vực chuyên môn liên quan đến nội dung 02 dự thảo nêu trên.

Đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, các chuyên gia đã trình bày văn bản phản biện và tập trung thảo luận vào các nội dung về tên gọi của Nghị quyết; phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết; về nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; về các chính sách hỗ trợ như hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ đầu tư trồng rau, củ, quả, nấm an toàn; nguồn vốn hỗ trợ; cơ chế và trình tự thủ tục hỗ trợ.

Đối với dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 4, Chương II Quy định kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhiều ý kiến tham gia góp ý phản biện tập trung đánh giá về đơn giá hỗ trợ từng giống cây; đơn giá bồi thường cho các loại cây như cây lâu năm (cây công nghiệp, cây lấy gỗ, củi, lấy nhựa, lấy dầu, lấy bóng mát), cây hàng năm; đơn giá hỗ trợ công di chuyển cây kiểng; nguyên tắc xác định khối lượng, năng suất để bồi thường, hỗ trợ...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp nội dung góp ý kiến phản biện gửi Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Ngọc Loan – UBMTTQVN tỉnh