Hội đồng Tư vấn Kinh tế - Xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh TỔ CHỨC KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 30a CỦA CHÍNH PHỦ TẠI HUYỆN SƠN HÀ

RSS In Gởi cho bạn bè
20/06/2014 07:12:37 AM         
Ngày 18/6/2014, đồng chí Phạm Sy, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế - Xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã dẫn đầu Đoàn công tác của Hội đồng về khảo sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân trên địa bàn trong những năm qua theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Đồng chí Lê Văn Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng tham dự các buổi làm việc của Đoàn.
Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với UBND huyện và các phòng ban liên quan để nghe báo cáo và trao đổi, làm rõ nhiều nội dung trong quá trình tổ chứcthực hiện và những kết quả, hạn chế của chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân huyện Sơn Hà trong 5 năm qua. Buổi chiều Đoàn làm việc với Đảng ủy, UBND, các hội đoàn thể và đại diện một số thôn thuộc xã Sơn Giang để tìm hiểu tình hình từ cơ sở.
Bước đầu Đoàn công tác cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện chính sách này ở huyện Sơn Hà đạt tỷ lệ chưa cao (24,6%) so với nguồn vốn dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng, trong khi tổng nguồn vốn phân bổ cho huyện trong 5 năm qua chỉ đạt 203.610 triệu đồng, bằng 4,33% so với Đề án đã được phê duyệt; việc hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo về vật nuôi, cây trồng còn phân tán, chưa tập trung hỗ trợ bò lai sind, trâu cái sinh sản và cây keo lai để mang lại hiệu quả cao nhất; việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài có hiệu quả khá cao, nhưng thực hiện chỉ đạt 29,5%; chưa tập trung duy trì, nhân rộng các mô hình khuyến nông, khuyến ngư hiệu quả;Mặt trận và các hội đoàn thể chưa vào cuộc mạnh mẽ để tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện…
Theo kế hoạch, Đoàn công tác của Hội đồng Tư vấn Kinh tế - Xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục làm việc tại huyện Minh Long vào ngày 20/6/2014 để có thêm thông tin cho việc nghiên cứu tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh góp ý kiến với Thường trực HĐND, UBND tỉnh giải pháp nâng cao hiệu quảchính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân trên địa bàn 6 huyện miền núi trong những năm tiếp theo./.LVS