Quảng Ngãi biểu dương những điển hình tiên tiến
01-06-2023 14:21:12 PM

Sáng 1/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

    Trang:1/2      Đến trang: