Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Công Văn số 2324/MTTQ-BTT: V/v viết bài tham luận tại Hội nghị phản biện xã hội
Số/Ký hiệu: 2324/MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 10/10/2022
Người ký: Nguyễn Bá Minh
Cơ quan ban hành: Ban thường trực
Phân loại: Công Văn
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: