Văn bản Chi tiết văn bản

Trích yếu:
Quyết định số : Quyết định số 143/QĐ-BVĐ ngày 15/10/2015 của BVĐ "Ngày vì người nghèo" tỉnh V/v phân bổ "Quỹ vì người nghèo" tỉnh đợt 93 năm 2015
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 4/12/2015
Người ký:
Cơ quan ban hành: Văn phòng
Phân loại: Quyết định
Lĩnh vực: Hành chính
Xem chi tiết: Chi tiết
Tải văn bản: